Tardat 3

Program pro tarifikaci, evidenci a účtování telefonního provozu na pobočkových ústřednách

Program TARDAT je určen pro tarifikaci, evidenci a vyhodnocení informací o telefonních hovorech, které poskytuje pobočková telefonní ústředna nebo systém Cisco® CallManager pro IP telefonii. Program je určen pro operační systémy MS Windows a plně využívá prostředků grafického prostředí. Řada funkcí je řešena formou průvodce.

Tarifní data lze do programu přenášet jak prostřednictvím externí mezipaměti (např. našeho bufferu TARFLEX), tak kabelem z ústředny. U některých typů ústředen, které jsou vybaveny síťovým rozhraním, je možné přenášet data z ústředny přímo po počítačové síti. Jedna instalace programu může udržovat databázi až 48 ústředen, které mají zcela nezávislou konfiguraci. V současné době program podporuje 151 různých formátů tarifních řádků. U řady ústředen jsou podporovány autorizační a zúčtovací kódy, v závislosti na typu ústředny je možnost sledovat také vnitřní a tranzitní hovory. Program Tardat může sloužit nejen ke zpracování telefonních hovorů, ale také například k vyhodnocení záznamů z ústředny zabezpečovacího zařízení.

Současná verze programu podporuje 236 sazebníků 27 provozovatelů, tarifní tabulky jsou pravidelně aktualizovány. Program umožňuje také zadat jednoduchý uživatelský sazebník. Samozřejmostí je tarifikace hovorů vedených přes GSM brány. Program umožňuje zpětně přepočítat hovory uložené v databázi podle nové konfigurace, databázi je možné přepočítat tak, aby výsledná celková cena vybraných hovorů odpovídala částce fakturované provozovatelem.

Základní funkcí programu TARDAT je zobrazování údajů o hovorech v sestavách (přehledech). Každý přehled obsahuje řadu nastavitelných parametrů, které umožňují zadat výběr zobrazovaných hovorů pomocí řady podmínek (datum a čas, pobočky, délka, cena, ...), zvolit zobrazované údaje a přizpůsobit vzhled výstupu požadavkům uživatele. U řady údajů je k dispozici grafické zobrazení hodnot. Nastavení přehledu lze uložit pro pozdější použití do souboru, přehledy jsou pak přístupné v hlavní nabídce programu. Každý přehled lze samozřejmě vytisknout na tiskárně nebo exportovat do souboru. Z programu lze přímo tisknout také účtenku a fakturu za telefonní provoz. K dispozici je také jednoduchý nástroj pro vyúčtování hovorného hostů v hotelů nebo pacientů v nemocnici.

Přístup do programu TARDAT je chráněn uživatelským jménem a heslem. V základní verzi je možné nadefinovat maximálně 16 uživatelů, za příplatek je možné tento počet rozšířit až na 208. Každý uživatel má nezávislou sadu přehledů. Pomocí sady oprávnění je možné povolit nebo zakázat uživatelům přístup k jednotlivým funkcím programu.

Program nemá síťovou architekturu typu klient-server, ale podporuje řadu síťových komunikačních protokolů (TCP/IP, HTTP, SMTP). V základní ceně obsahuje instalace programu TARDAT webový server, který umožňuje zobrazovat přednastavené přehledy hovorů v internetovém prohlížeči kdekoliv na síti.

Ukázky výstupů programu

Přehled funkcí

Vstup dat

 • po sériovém portu (COM) z bufferů Tarflex, Tarflex-S nebo přímo kabelem z ústředny
 • po síti (LAN) z bufferů Tarflex, Tarflex-E
 • po síti (LAN) z ústředen Alcatel 4400, OmniPCX, Siemens řady 100 a 300 a z ústředen Innovaphone
 • ze souboru na disku

Zpracovávané údaje (podle typu ústředny)

 • odchozí, příchozí, vnitřní i tranzitní hovory
 • tarifní informace od provozovatele (pulzy) - AOC, AOT
 • autorizační a zúčtovací kódy, kódy nákladového střediska, LCR
 • rozlišování služebních a soukromých hovorů
 • jména poboček a zúčtovacích kódů

Tarifikace a sazebníky

 • pevné sazebníky pravidelně aktualizované výrobcem
 • jednoduchý uživatelský sazebník
 • tarifikace hovorů vedených přes GSM brány nebo sítě VPN
 • příplatky a slevy na pobočky, linky, nákl. střediska, zúčt. kódy, telefonní čísla, ...
 • přepočet cen podle faktury od provozovatele
 • zpětné ocenění hovorů při změně konfigurace programu

Přehledy

 • detailní a souhrnné přehledy
 • třídění řádků do podtabulek podle dvou kritérií
 • řazení řádků podle dvou kritérií
 • grafické zobrazení hodnot (ceny, trvání, ...)
 • průvodce nastavením přehledu
 • tisk přehledu hovorů, tisk účtenky a faktury za telefonní provoz

Výstupy dat

 • průběžný zápis hovorů do SQL databáze
 • průběžný zápis hovorů do souboru ve formátu DBF
 • export přehledu do souboru ve formátech TXT, CSV, RTF, DBF, HTML a SQL

Nástroje

 • monitor hovorů - průběžně aktualizovaná tabulka několika posledních záznamů
 • archivace databáze - uložení vybraných částí databáze do souborů
 • minihotelový provoz - vyúčtování hostů v hotelu nebo pacientů v nemocnici
 • interní telefonní seznam - pojmenovací seznam vybraných telefonních čísel
 • zkouška hovoru - výpočet ceny hovoru podle telefonního čísla
 • export konfigurační tabulky do souboru ve formátech TXT, CSV, RTF, DBF, HTML a SQL
 • import konfigurační tabulky ze souboru ve formátech CSV nebo DBF

Síťová komunikace

 • webový server pro zobrazování přehledů podle přednastavených šablon
 • odeslání zprávy s upozorněním, pokud z ústředny po určitou dobu nepřišla žádná nová data

Placené rozšiřující moduly

 • komunikace s vybranými typy pobočkových ústředen po síti (bez externího bufferu)
 • rozšíření max. počtu uživatelů až na 208

Operační systém

 • Windows 98 SE a vyšší, možná emulace na Linuxu
 
English (auto-detected) » Czech
 

Odkazy

 
English (auto-detected) » Czech
 
 
English (auto-detected) » Czech