Tarflex-S

Univerzální inteligentní zálohovaná paměť se sériovým rozhraním RS-232

TARFLEX-S je univerzální inteligentní zálohovaná paměť se sériovým rozhraním RS-232 sloužící k nepřetržitému a spolehlivému zaznamenávání dat. Po více než deseti letech zkušeností s vývojem a výrobou zálohovacích zařízení přicházíme s moderním přístrojem, který je oproti předchozímu typu menší, lehčí a především obsahuje zcela nový, moderní způsob komunikace.

Na vstupu přístroj nepřetržitě přijímá data prostřednictvím sériového portu RS-232 a ukládá je do vnitřní paměti. Vstupní port má volitelnou rychlost v rozmezí od 300 Bd až do 38400 Bd. Sériové rozhraní je obousměrné, lze tedy do připojeného zařízení znaky i vysílat.

TARFLEX-S zaznamenává data do paměti v binární podobě. Na výstupu je tedy přesný obraz dat ze vstupu a to zajišťuje naprostou univerzálnost nasazení tohoto přístroje. Může se používat pro záznam dat z telefonních pobočkových ústředen, zabezpečovacích zařízení, měřících stanic, CNC strojů, systémů pro evidenci docházky, hotelových systémů atd.

Vnitřní paměť přístroje má kapacitu 1 MB. Paměť je zálohována lithiovým článkem, který zajišťuje uchování dat po dobu nejméně 3 let. Stav zaplnění paměti je indikován osmi barevnými LED diodami na předním panelu přístroje (0 až 100 %). Po naplnění 75% celkové kapacity paměti přístroj vydává krátký akustický signál. Přístroj umožňuje obnovit celý obsah vnitřní paměti, v případě potřeby je tedy možné znovu přečíst i data, která již byla označena ke smazání.

TARFLEX-S se jednoduše připojí k počítači přes sériový port (COM1, COM2 atd.) Přístroj Tarflex-S lze pomocí kříženého kabelu připojit i k telefonnímu modemu a přenášet tak data prostřednictvím vytáčeného připojení. K přenosu dat se používá protokol Tarwin, navržený speciálně pro náš buffer, případně lze použít příkazy standardního protokolu POP3. Přenosová rychlost mezi přístrojem a počítačem se volí prostřednictvím miniaturních DIP přepínačů umístěných v otvoru na spodní straně přístroje.

TARFLEX-S je napájen pomocí externího síťového napáječe 9 V/300 mA, který je součástí dodávky. Při výpadku napájení je zajištěno interními akumulátory přijímání a ukládání dat do paměti po dobu nejméně 24 hodin. Data v paměti jsou navíc zajištěna pomocí lithiových článků minimálně po dobu 3 let. Po opětovném připojení napájení se přístroj uvede automaticky do provozu. Přístroj je konstruován pro nepřetržitý provoz a má nízkou spotřebu elektrické energie, což zajišťuje minimální provozní výdaje.

Zakoupením přístroje získáte také licenci k programu Tarflex, což je jednoduchý grafický nástroj určený pro nastavení a otestování parametrů bufferu, a také licenci k programu Tarwin, který slouží k bezpečnému přenosu dat z paměti bufferu do počítače.

 

Technická specifikace

Sériové rozhraní (vstup): RS-232C
- rychlost: 300 Bd - 38400 Bd1)
- řízení toku dat: hardwarové (DTR/DSR), softwarové (XON/XOFF) nebo žádné
- délka slova: 7 nebo 8 bitů
- konektor: RJ-10
Sériové rozhraní (výstup): RS-232C
- rychlost: 1200, 9600, 38400 a 115200 Bd
- podporované protokoly: Tarwin, POP3
- délka slova: 8 bitů
- konektor: CAN-9Z
Kapacita paměti: 1 MB
Napájení: - Ze sítě - síťovým adaptérem 9 V/300 mA.
- Z vestavěných akumulátorů - provoz bez síťového napájení minimálně 24 hodin 2), 3)
Spotřeba: typ. 2W
Rozměry (š x h x v): 95 x 160 x 37 mm
Hmotnost: 295 g
Rozsah pracovních a skladovacích teplot: +10 °C až +40 °C
Rozsah pracovních vlhkostí: 0 až 60 %
Přístroj je určen pouze pro vnitřní prostředí.
Software: - konfigurační program Tarflex
- komunikační program Tarwin
Obsah dodávky: - Přístroj Tarflex-S
- Napájecí adaptér
- CD s programy a elektronickým manuálem
- redukce RJ-10 na CAN DB-9V3)
- návod k obsluze
Vizuální indikace: - stav zaplnění paměti (8 LED, od 0 do 100 %)
- příjem dat na vstupu
- komunikace s počítačem
- připojení do počítačové sítě a aktivita sítě
Akustická signalizace: - zaplnění paměti na více než 75 %
- změna konfigurační tabulky
- režim napájení z akumulátorů
 

Objednávky

Standardně je přístroj dodáván s redukcí RJ-10 na CAN DB-9V pro připojení zařízení na vstupní port. Při objednávce je možné se domluvit na dodání jiného kabelu pro připojení zařízení (v objednávce uveďte typ pobočkové ústředny nebo zařízení).

Přístroj Tarflex-S je možné objednat přímo pomocí objednávkového formuláře, e-mailem, telefonicky, faxem, nebo písemně poštou.

1) V tomto případě není aktivní síťové rozhraní, provádí se pouze příjem a ukládání dat.
2) Za předpokladu předchozího napájení ze sítě po dobu alespoň 3 dny.
3) Pokud není dohodnuto při objednávce jinak.

 

 

Odkazy

 
English (auto-detected) » Czech
 
 
English (auto-detected) » Czech