Tarflex-E

Univerzální inteligentní zálohovaná paměť se síťovým rozhraním

TARFLEX-E je univerzální inteligentní zálohovaná paměť se síťovým rozhraním sloužící k nepřetržitému a spolehlivému zaznamenávání dat. Po více než deseti letech zkušeností s vývojem a výrobou zálohovacích zařízení přicházíme s moderním přístrojem, který je oproti předchozímu typu menší, lehčí a především obsahuje zcela nový, moderní způsob komunikace.

Na vstupu přístroj nepřetržitě přijímá data prostřednictvím sériového portu RS-232 a ukládá je do vnitřní paměti. Vstupní port má volitelnou rychlost v rozmezí od 300 Bd až do 38400 Bd1). Sériové rozhraní je obousměrné, lze tedy do připojeného zařízení znaky i vysílat.

TARFLEX-E zaznamenává data do paměti v binární podobě. Na výstupu je tedy přesný obraz dat ze vstupu a to zajišťuje naprostou univerzálnost nasazení tohoto přístroje. Může se používat pro záznam dat z telefonních pobočkových ústředen, zabezpečovacích zařízení, měřících stanic, CNC strojů, systémů pro evidenci docházky, hotelových systémů atd.

Vnitřní paměť přístroje má kapacitu 1 MB. Paměť je zálohována lithiovým článkem, který zajišťuje uchování dat po dobu nejméně 3 let. Stav zaplnění paměti je indikován osmi barevnými LED diodami na předním panelu přístroje (0 až 100 %). Po naplnění 75% celkové kapacity paměti přístroj vydává krátký akustický signál a může také odeslat varovnou zprávu na dvě zadané adresy elektronické pošty. Přístroj umožňuje obnovit celý obsah vnitřní paměti, v případě potřeby je tedy možné znovu přečíst i data, která již byla označena ke smazání.

TARFLEX-E lze jednoduše zapojit do počítačové sítě a plně s ním po této síti komunikovat. Přes toto rozhraní je možné stahovat data a konfigurovat přístroj nejen po lokální síti, ale také po internetu odkudkoliv na světě. K přenosu dat lze použít standardní protokol POP3 pro elektronickou poštu, případně protokol TarWin, navržený speciálně pro náš buffer. K uloženým záznamům v přístroji je tedy možné přistupovat pomocí jakéhokoliv programu pro příjem elektronické pošty - buffer umí pracovat jako poštovní server (POP3), tzn. dokáže data připravit a odeslat jako přílohu v elektronické poště. Komunikace je proto nezávislá na platformě počítače a operačním systému.

TARFLEX-E může pracovat také jako poštovní klient - buffer dokáže při zaplnění vnitřní paměti, výskytu sledovaného textu v přijatých datech nebo změně signálu na vstupním konektoru odeslat zprávu do elektronické schránky nebo na mobilní telefon protokolem SMTP.

TARFLEX-E je napájen pomocí externího síťového napáječe 9 V/300 mA, který je součástí dodávky. Při výpadku napájení je zajištěno interními akumulátory přijímání a ukládání dat do paměti po dobu nejméně 24 hodin. Data v paměti jsou navíc zajištěna pomocí lithiových článků minimálně po dobu 3 let. Po opětovném připojení napájení se přístroj uvede automaticky do provozu. Přístroj je konstruován pro nepřetržitý provoz a má nízkou spotřebu elektrické energie, což zajišťuje minimální provozní výdaje.

Zakoupením přístroje získáte také licenci k programu Tarflex, což je jednoduchý grafický nástroj určený pro nastavení a otestování parametrů bufferu, a také licenci k programu Tarwin, který slouží k bezpečnému přenosu dat z paměti bufferu do počítače.

 

Technická specifikace

Sériové rozhraní: RS-232C
- rychlost: 300 Bd - 38400 Bd1)
- řízení toku dat: hardwarové (DTR/DSR), softwarové (XON/XOFF) nebo žádné
- délka slova: 7 nebo 8 bitů
- konektor: RJ-10
Síťové rozhraní: Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX
- standard: Ethernet Version 2.0/IEEE 802.3
- podporované protokoly: ARP, TCP/IP, ICMP, POP3, SMTP, TarWin
Kapacita paměti: 1 MB
Napájení: - Ze sítě - síťovým adaptérem 9 V/300 mA.
- Z vestavěných akumulátorů - provoz bez síťového napájení minimálně 24 hodin 2), 3)
Spotřeba: typ. 2W
Rozměry (š x h x v): 95 x 160 x 37 mm
Hmotnost: 295 g
Rozsah pracovních a skladovacích teplot: +10 °C až +40 °C
Rozsah pracovních vlhkostí: 0 až 60 %
Přístroj je určen pouze pro vnitřní prostředí.
Software: - konfigurační program Tarflex
- komunikační program Tarwin
Obsah dodávky: - Přístroj Tarflex-E
- Napájecí adaptér
- CD s programy a elektronickým manuálem
- kabel pro připojení vstupního zařízení, pokud není dohodnuto při objednávce jinak, dodáváme k přístroji standardně kabel s konektory RJ-10 a CAN-9V
- návod k obsluze
Vizuální indikace: - stav zaplnění paměti (8 LED, od 0 do 100 %)
- příjem dat na vstupu
- komunikace s počítačem
- připojení do počítačové sítě a aktivita sítě
Akustická signalizace: - zaplnění paměti na více než 75 %
- změna konfigurační tabulky
- režim napájení z akumulátorů
 

Objednávky

Standardně je přístroj dodáván s redukcí RJ-10 na CAN DB-9V pro připojení zařízení na vstupní port a přístroj má naprogramovanou IP adresu: 192.168.1.253, masku sítě: 255.255.255.0 a adresu brány: žádná. Při objednávce je možné se domluvit na dodání jiného kabelu pro připojení zařízení (v objednávce uveďte typ pobočkové ústředny nebo zařízení), případně na přednastavení požadovaných síťových parametrů bufferu (v objednávce uveďte požadovanou IP adresu, masku sítě a adresu brány).

Přístroj Tarflex-S je možné objednat přímo pomocí objednávkového formuláře, e-mailem, telefonicky, faxem, nebo písemně poštou.

1) Při rychlosti 38400 Bd není možné použít funkci odeslání zprávy při výskytu řetězce.
2) V tomto případě není aktivní síťové rozhraní, provádí se pouze příjem a ukládání dat.
3) Za předpokladu předchozího napájení ze sítě po dobu alespoň 3 dny.

 

 

Odkazy

 
English (auto-detected) » Czech